2013. január 28., hétfő

Elkészült a honlapunk

Az utóbbi időben kevés cikk jelent meg ezen a blogon – de közben szorgosan dolgoztunk egy információban gazdagabb és rendszerezettebb honlap elkészítésén. A továbbiakban a www.naprobaba.hu és a www.termekenyvagy.hu honlapokon fogunk tájékoztatást nyújtani híreinkről és az eseményekről.
A blogot nem zárjuk be, de az itt található, rólunk eddig megjelent cikkeket mind átvittük a honlap Ajánló részébe, a Hírek, cikkek magyarul fül alá. A továbbiakban a magyarországi NaProTechnológia és FertilityCare bevezetésére vonatkozó hírek is ott fognak megjelenni.

2012. december 4., kedd

NaProTechnológiáról az Elle magazinban

A cikk eredetije a 2012. szeptemberi Elle magazinban található.

Teherbe esni természetes módon, szeretkezés közben - ez az old school módszer egyre több nő számára kerül az elérhetetlen álom kategóriába.
Ma Magyarországon 150 ezer pár tekinthető meddőnek. Pedig többségüknek lenne esélye hagyományos módon megfoganni, csak nem tudnak róla. Ez a cikk ezen szeretne változtatni. Ha az ember figyel a testére, azzal a lelkét is ápolja. A testünk nem megművelendő terep, nem legyőzendő ellenség - a testem én vagyok. A dolog triviálisnak hangzik, pedig nem az. Rengeteget foglalkozunk a testünkkel, miközben azt sem tudjuk, hogyan működik. Azt szeretnénk, ha ilyen meg olyan lenne, és közben elveszítjük a hozzá fűződő intim viszonyunkat.
OKOK ÉS TÜNETEK
Ha valaki elmegy a végsőkig, és még mindig nem sikerül elérnie, amit akar, akkor eljött az ideje a szemléletváltásnak. Ezt tette az Ann Chovy (szardella) nick- néven fórumozó angol anyuka, aki három sikertelen in vitro megtermékenyítésen és beültetésen volt már túl, amikor elment a London Center for NaPro Technology központba és ma már boldog édesanya.
A NaPro technológia nem új csodaszer vagy varázstechnika, hanem új szemléletmód. Maga a szó a Natu- ral Procreation (természetes nemzés) kifejezés összevonásából származik, és nagyjából le is fedi, hogy miről van szó. A módszert használó párok ugyanis természetes módon, házasélet során, in vivo lesznek várandósak. Még a legreménytelenebbnek tartott esetek is pedig semmi olyat nem használnak, aminek az orvostudomány ne lenne már régóta birtokában.

Az 1970-es években Thomas W. Hilgers kiterjedt kutatásba kezdett, amelyben az akkor újdonságnak számító ún. Billings, közismertebb nevén ovulációs módszer hatékonyságát akarta tesztelni. A felmérésben részt vevő nőket hónapokon keresztül egy rendkívül részletes táblázat kitöltésére kérte. És amikor ezeket a táblázatokat összesítette, akkor jött rá, hogy a női test folyamatosan olyan jelzésekkel szolgál, amelyek rengeteg mindent elárulnak. Kutatásaira alapozva felállította az ún. Creighton modellt, amelynek alapján ma orvos és páciens megfigyelni és értelmezni tudja a női test jelzéseit. És ha a normálistól eltérő eredmények születnek, akkor az egységesített és sztenderdizált Creighton-modell segítségével a NaPro technológiát alkalmazó orvos meg tudja határozni azok okát, és így a gyógyítás módját is. Ez pedig már a klasszikus orvosi eszközökkel történik, gyógyszeres kezeléssel, esetleg műtéttel vagy mással. A meddőség ugyanis valamilyen más betegségnek a kísérő tünete, amit ha meggyógyítanak, elmúlnak a tünetek is. A NaPro a meddőség okára és annak meg-szüntetésére helyezi a hangsúlyt a mesterséges megtermékenyítési (IVF) módszerekkel ellentétben, amelyek a probléma megkerülésével igyekeznek elérni a kívánt terhességet. Lényeges szemléletbeli különbség.
A KITARTÁS GYÜMÖLCSÖT HOZ
A NaPro-t alkalmazó párok esetében a teherbe esés esélye 50-80 százalékos, míg az mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozó klinikák csak 34 százalékos sikerrátával büszkélkedhetnek (2008-as adat). A NaPro módszer külön erőssége, hogy nemcsak a női, hanem a férfimeddőség esetére is meg-oldást kínál: a módszerrel százezres spermiumszám mellett is elérhető a megtermékenyülés.
A NaPro tehát nem csodaszer, hanem egy időt, türelmet és tanulást igénylő módszer, ami lassabban, de biztosabban hoz eredményt, mint az egyéb művi módszerek. Az első évben a nők 45 százalékánál eredményes, a második évre ez az arány már 65 százalék. Aki belevág, annak először meg kell tanulnia a táblázat kitöltését, ami 2-3 hónapot vesz igénybe. Legalább ugyanennyi idő során precízen összegyűjtött adatmennyiséggel már érdemes felkeresni egy NaPro technológiában jártas orvost. Sajnos ilyen ma Magyarországon még nincs, oktató is csak egy, akitől a táblázat kitöltését lehet megtanulni. Több európai országban viszont már vannak NaPro technológiát alkalmazó orvosok, akik-kel a módszert alkalmazó pároknak 4 havonta érdemes találkozni.

További információkhoz a www.fertilitycare.net oldalon a magyar zászlóra kattintva, illetve az orsi@ferttilitycare.net e-mail címen keresztül lehet jutni.    
KRÚDY TAMÁS


 ELLE 61. oldal

2012. október 31., szerda

Segítség meddőség és ismétlődő vetélések esetén

Szeretettel ajánljuk a Tál és Kendő című keresztény orvosok lapjában megjelent cikket a NaProtechnológiárol. A cikk a 13. oldalon olvasható.
http://komt.hu/wp-content/uploads/2012/01/tk_2011-12.pdf

2012. július 27., péntek

A mesterséges megtermékenyítés etikai megítélése

Köszönjük olvasónknak az alábbi bejegyzést, melynek eredetije az Új Ember kiadó gondozásában megjelent Ramón Lucas Lucas: A bioetikáról mindenkinek című könyvében olvasható. 

A mesterséges megtermékenyítés etikai bírálatát három fő pontban vázolhatjuk fel:
- a humánembrió tisztelete;
- az emberi szexualitás és házastársi aktus természete;
- a család egysége.

A humánembrió tisztelete. Itt az érvényes, amit az embrióról szóló fejezetben említünk (113-130. oldal) Ezenfelül kiemeljük, hogy a gyermek ajándék, nem jog és nem termék. Az embrió élete nem lehet a szülői vágy kielégítésének eszköze, és nem fogadható el akár csak egyetlen embrió feláldozása sem azért, hogy egy másik megszülessék, ahogy ez történik, amikor fölös számú petesejtet termékenyítenek meg. A gyermek „fogan”, és nem „termelik”, személy, akit elfogadnak, és nem tárgy, amelyet megrendelnek. Az objektív igazságnak megfelelő kötelesség tehát, hogy e jogát a törvény garantálja. A mesterséges megtermékenyítés során a gyermeket „megrendelik” és „készítik”. Ha „termékké válik”, meg kell felelnie a „megrendelő” igényeinek. Az „utódnemzés” ezzel az „újratermelés” szintjére süllyed, emberi cselekedetből technikai műveletté lesz. Ilyen értelemben a gyermek személye másodrangúvá válik, és a maguk igényeivel az úgynevezett „szülők” kerülnek a „termelési tevékenység” középpontjába. Ezzel szemben a gyermek méltósága megköveteli, hogy ne orvosi és biotechnikai beavatkozások termékeként akarják őt és foganjon meg, és létét ne a technikai hatékonyság tényezőitől tegyék függővé, amelyet erkölcsileg az eszközértékként való kezelés és dominancia alapján lehet megítélni. Egy személy nemzése olyan esemény, amelyben a spirituális és a biológiai dimenzió szorosan kapcsolódik egymáshoz, gyermekeket nemzeni nem más, mint „megteremteni” és „elfogadni” egy személyt, aki „corpore et anima unus”, test és lélek egysége.

Az emberi szexualitás és a házastársi aktus természete az erkölcsi megítélés második kritériuma. A mesterséges megtermékenyítés teljes mértékben elfogadhatatlan, mert a házastársi szexuális aktusban szétválasztja az egyesítő és az utódnemző szerepet. Ellentmond a szexualitás antropológiai rendjének és az utódnemzéssel való szerves egységének, amely nem puszta biológiai tény, hanem az egész személyt érinti.
A mesterséges megtermékenyítés eljárásait nem egyszerűen azért kérdőjelezzük meg, mert mesterségesek. Nem önmagában a technikai jelleg az értékítélet sarokpontja, hanem az emberi személy eredete. A gyermek méltóságából adódóan a szülők szeretetéből fakadó, a házastársi aktusban megvalósuló önátadásának gyümölcse, nem pedig „technikai termék”.
Az utódnemzés a mesterséges megtermékenyítéssel személytelenné, technológiai eljárássá válik. Így fönnáll annak veszélye, hogy az emberi lényt használati tárggyá tudja tenni az, aki képes őt „laboratóriumban előállítani”.
Így beszélhetőnk „szexualitás nélküli utódnemzésről”, amely meg van fosztva a „szexuális élménytől”, és ezért távol áll az „emberi élménytől”.
A mesterséges megtermékenyítés erkölcsi elfogadhatatlansága nem egy „vallási” előírásnak köszönhető, hanem annak az objektív ténynek, hogy a fent említett szétválasztás ellentmond az egész embert figyelembe vevő antropológiai szemléletnek.
Az eddig elmondottak alapján csak azok az eljárások fogadhatóak el, amelyek nem választják szét az egyesítő és utódnemző aktust, és amelyeknél a megtermékenyítés a szervezeten belül történik meg. Ebben az esetben a pár meddőségéből fakadó etikai probléma a következő: meddig gyógyító segítség és honnan válik helyettesítő vagy manipulatív cselekedetté az orvosi beavatkozás? A gyógyítás az akadály elmozdítását jelenti, és nem a nemzés aktusának helyettesítését. Jó esetben azokról az eljárásokról lenne szó, amelyek a nemi élet elősegítésére irányulnak, hogy a házaspár teljes egyesülése, amely önmagában termékeny, eljuthasson a fogamzásig.

A család egysége. A harmadik etikai követelmény a család egysége. A mesterséges megtermékenyítés során a gyermek bizonyos értelemben kívülről kerül a családba. Heterológ megtermékenyítés esetén (heterológ=legalább az egyik ivarsejt donortól származik) – azon túl, hogy egy harmadik vagy negyedik személyt is bevonnak) – a gyermeket megfosztják a szüleivel való szoros kapcsolattól, amelyet épp a nemzés biztosít.
A szülő-gyermek kapcsolat ilyen esetben teljesen felborul. A szülő személye elveszíti méltóságát, hiszen „biológiai anyag szolgáltatójává” alacsonyodik le a „gyermekkészítés” folyamatában. Ezen kívül a heterológ mesterséges megtermékenyítésben és az ún. „béranyaságban” a leszármazás rendje teljesen felborul. Szélsőséges esetben egy lombikbébinek három anyja (biológiai, kihordó és jogi) és két apja (biológiai és jogi) is lehet. A gyermeket így egymástól különálló alkotóelemek felhasználásával – spermium, petesejt, embrió, méh – lehet előállítani, amelyek később különböző törvényszerűségek alapján kapcsolnak össze.
Így az említett zavarok kapcsán fölmerülő etikai problémák és a társadalmat fenyegető egyéb veszélyek miatt a mesterséges megtermékenyítéshez fűződő terápiás remények jelentős mértékben átértékelődnek.

2012. június 8., péntek

Új videó magyar feliratokkal


Videó a Katolikus Egyház Personae Dignitas című utasításával kapcsolatban magyar feliratokkal:  www.youtube.com/watch?v=0jhDJInauWE

2012. április 17., kedd

Új technológiát mutattak be a meddőség kezelésére

A NaProTechnológia nagy áldás a meddőséggel küzdő katolikusok számára, mégsem eléggé ismert. A katolikus közösség az egész kérdéshez nem áll eléggé együttérzően és segítőkészen. A meddőség keresztjével alig foglalkozik katolikus irodalom; ha nagy ritkán kezembe akad egy-egy ilyen témájú tájékoztató, általában csak a meg nem engedett módszereket sorolja fel, amelyekről legtöbben úgyis tudjuk, hogy erkölcsileg elfogadhatatlan. Nem kioktatásra van szükségünk, hanem szeretetre, segítségre, lelki útmutatásra. Mit tegyünk? Merre induljunk innen? Hogyan szolgáljuk Istent a lehető legjobban, hogyan élhetünk „termékeny” életet, miközben ezt a keresztet hordozzuk, és nem tudjuk, megszabadulunk-e tőle valaha? – olvasható egy meddő nő vallomásában.
Ezek a gondolatok ösztönözték a szervezőket, hogy 2012. április 13-án két előadást szenteljenek a meddőségnek a Martineum Felnőttképző Akadémián, Szombathelyen.

Elsőként Veres András püspök, erkölcsteológus beszélt a Katolikus Egyház meddőségről szóló tanításáról; majd egy Magyarországon még új, de a NEFMI tanácsadó testületeként működő egészségügyi szakmai kollégium Szülészet és Nőgyógyászat Tagozata és a Katolikus Egyház által is támogatott meddőségkezelési módszerről, a NaProTechnológiával ismerkedhettek meg a résztvevők.

Veres András összefoglalta az Egyház tanítását az élet továbbadásáról, és szólt a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos ellenérvekről, problémákról, valamint a javasolt megoldási lehetőségekről is.

A Natural Procreative Technology – rövidítve NaPro vagy NPT – a termékenységi (menstruációs) ciklussal összhangban működik. Alapja az úgynevezett Creighton Modellnek nevezett termékenységi táblázat. A táblázat hasonlít a Billings-módszerhez, de sokkal szigorúbb szabályok és rendszer szerint figyeli és jegyzi a női ciklust. Ennek segítségével az esetleges betegségek könnyebben felfedezhetők, a kivizsgálás és a kezelés hamarabb elkezdődhet.

Ez a módszer a mesterséges megtermékenyítéssel ellentétben nem megkerüli a problémát, hanem fölismeri azt. Amennyiben szükséges, a gyógyszeres gyógyítás vagy műtét irányába terel, és egyben elősegíti a termékenységi ciklus legjobb pillanatának kiválasztását.

A módszer magyarországi bevezetésének koordinátorai ismertették a NaProTechnológia történetét, a módszer lényegét, a meddőség kezelésének lépéseit. Beszéltek a hazai alkalmazás lépéseiről, eredményeiről, nehézségeiről is. Örömteli eredményként számoltak be arról, hogy az első magyar Creighton-oktató már számos párnak tanítja a Creighton-táblázat vezetését. Mivel sajnos Magyarországon még nincs olyan orvos, aki elsajátította volna a módszert, így jelenleg ezek a párok külföldi NaPro-s orvoshoz járnak konzultációra.
Reményüket fejezték ki egyben az iránt is, hogy lesz Magyarországon olyan szülész-nőgyógyász, aki elköteleződve a meddőség természetes kezelése mellett, jelentkezik az idén ősszel kivételesen Európában is megrendezésre kerülő NaProTechnológiás orvosképzésre.

A rendezvényt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézete támogatta. A NaPRoTechnológia módszerről további információk itt olvashatóak.
B. Markovits Eszter/Magyar Kurír
Képek: Kovács-Zsoldos Erika

2012. március 4., vasárnap

Beszélgetés a NaProTechnológiáról

2012. február 3-án a MR-ban "Van, aki tisztán szereti" című műsorában a NaProTechnológiáról beszélgettünk. 
Aki szívesen meghallgatná a közel egy órás műsort, az letöltheti innét: (ha nem lehet rákattintani, kérjük az alábbi sort bemásolni a böngészőbe)
http://www.ziddu.com/download/18770878/NPT-rolaMR-ban.mp3.mp3.html
A honlapon először be kell írni egy verifikációs kódot, mely a letöltés előtt megjelenik.